Eutopia Institute of Ideas

On Middle East, Diversity and Democracy

Developing and challenging new ideas on democracy, middle east, religion and transnational citizenship related to art and politics by multi-media works, (e-)print publishing and related e-magazines and by organizing public and professional meetings.

Eutopia concentrates on a variety of political and cultural issues, including the dialog between the Middle East and the West and developments linked to multiculturalism and the Muslim community in the Europe. Its global perspective is crucial.

For its activities Eutopia draws on an extensive network of freelancers, both at home and abroad, including philosophers, scientists, writers, journalists, artists etc. Eutopia’s good reputation is in fact partly based on its extensive network of contributors.

Eutopia is geared in particular – but not exclusively – towards dialog between North and South, as well as between Europe and the Islamic world. In addition, Eutopia aims to foster a concern for identity and intellectual development among young (migrant) individuals and to raise the quality of their input in European debates on social, cultural and political issues.

Eutopia concentrates on three core activities:

  • Eutopia E- Magazine: an international window on politics, culture and art.
  • Eutopia Live: lectures and workshops by and with artists and intellectuals; events and discussions about popular culture, film, literature and music.
  • Eutopia Academy: international exchange, conferences, networking and consultancy for cultural institutions.

Eutopia’s history and objectives
Eutopia, based in Amsterdam, was set up in 2002 by the sociologists Farhad Golyardi and Shervin Nekuee. Both Eutopia Magazine, of which so far twelve issues have appeared, and the Eutopia Live lectures and seminars have meanwhile found a niche of their own in Dutch cultural life. These activities are realized in collaboration with a great variety of local and nationwide institutions, including De Balie, De Unie, University of Amsterdam, Erasmus University Rotterdam, ISIM, Forum, Hivos, and the city of Amsterdam and the city of Rotterdam.

In general, Eutopia pursues closer collaboration with universities, governmental agencies and cultural institutions and foundations. Moreover, in the past few years, Eutopia has set up an extensive international network of scholars, authors, thinkers and artists in diaspora, many of whom are refugees. They provide major contributions to global intercultural dialogs and the formulation of new views about the dynamic of culture, identity and politics.

Eutopia aspires to develop into a more comprehensive interdisciplinary platform or institute that both nationally and internationally stimulates intercultural dialog in the areas of politics, science, culture and art. As such it fully follows in the prominent Dutch cultural tradition of politics and religious tolerance, which has spawned great thinkers such as Spinoza and Erasmus.

Eutopia is committed to promoting the debate on multicultural affairs in the Netherlands from a European and international perspective. What is the position of the Netherlands with respect to other European and immigration countries? Which social or cultural developments elsewhere have particular relevance for the Netherlands as an evolving multicultural society?

 

…………………………………………………………………………………………………………Dutch

Eutopia is begonnen als een geëngageerde groep nieuwe Nederlanders, die zich wilden bemoeien met het publieke domein; met democratie, met samenlevingsprocessen. We waren op zoek naar ideeën en we ontwikkelden zelf nieuwe visies. Dat we migranten zijn, maakte onze blik anders. Wat wij wilden was dynamiek, rebellie en brutaliteit.

We hadden er behoefte aan elkaar te inspireren, de samenleving te (her)interpreteren en maatschappelijke ontwikkelingen te duiden. Onze intellectuele verbondenheid in een professionele organisatie leidt inmiddels elk jaar tot een reeks activiteiten voor een breed publiek.

We genereren kennis en houden die niet achter gesloten deuren. We maken analyses en doorgronden de geschiedenis. We vragen jongeren vorm te geven aan concepten,  we vragen journalisten wat zij denken dat er speelt en migranten wat hen bezig houdt. We brengen denkers uit binnen- en buitenland bij elkaar. Intellectuele bagage is nodig om veranderingen te begrijpen. Daarom delen wij onze kennis met zo veel mogelijk mensen.

Afgelopen jaar hebben we de kracht van social media goed benut. We hebben een nieuw publiek aan ons weten te binden en ook jonge mensen weten ons nu te vinden. Verbondenheid is voor een organisatie als de onze heel belangrijk in deze moeilijke tijden. We zitten in de hoek waar de klappen vallen: die van diversiteit en intellectuele meningsvorming. Fondsen zijn terughoudend, mensen durven nauwelijks te bewegen en beschermen zichzelf.

Juist deze ontwikkelingen maken scherp duidelijk dat het belangrijk is wat wij doen. Wij jagen discussie aan en zorgen dat anderen ermee verder gaan. En dat doen wij samen met andere organisaties, om elkaar zowel inhoudelijk als zakelijk te versterken. Voor komend jaar is het onze uitdaging om door te gaan op de ingeslagen weg en het netwerk te vergroten en te verbreden. En bovenal: onze relaties met collega’s en publiek goed te onderhouden en hen te blijven inspireren door de kwaliteit hoog te houden.

Denkers uit binnen- en buitenland, maar vooral denkers uit onbekend terrein. Laten we nu temidden van dit goede nieuws één misverstand wegnemen. Dit alles gaat niet zonder slag of stoot. Eutopia mag in het hart van de discussie staan, zakelijk opereert het helaas in de marge. Het is in deze tijden toch al een ingewikkelde zaak om het denkende hoofd boven water te houden en ons blad kost eigenlijk meer dan het tarief dat we vragen. Elk nummer is, behalve een intellectueel avontuur voor u én ons, ook een klein financieel gevecht. Kunnen we de drukker betalen, hebben we vergoedingen voor de vertalingen? Dat het keer op keer lukt de nummers en lezingen te realiseren doet onszelf soms bijna denken aan oosterse magie – voor de verandering géén schandelijk oriëntalisme. We hebben daarom uw betrokkenheid hard nodig.

Farhad Golyardi

Eutopia institute

Staf 

Farhad Golyardi
Michiel Baas (stafmedewerker beleid)
Carla Tjon (stafmedewerker financiën)

 

Contribuanten Eutopia 30
Michiel Baas, Asef Bayat, Laurens Buijs, Hamid Dabashi, Willem Duyvendak, Nadia Fadil, Francio Guadeloupe, Menno Hurenkamp, Erwin Jans, Sjoerd de Jong, Mariwan Kanie, Michiel Leezenberg, Jurgen Maas, Sharog Heshmat Manesh, Merijn Oudenampsen, Zihni Ozdil, Garjan Sterk, Bart Top, Marja Vuijsje en Shahenshah Yaqut.

Hoofdredactie Magazine
Farhad Golyardi

Eindredactie
Maarten Van der Werf

Redactieadres
Eutopia
postbus 3856
1001 AR Amsterdam
The Netherlands
[email protected]

Administratie
postbus 3856,
1001 AR Amsterdam
The Netherlands

Eutopia expert meeting door
Ghalia Elsrakbi
Halleh Ghorashi
Sharog Heshmat Manesh
Stine Jensen
Mariwan Kanie
Jude Kehla-Wirnkar
Michiel Leezenberg
Jelle van der Meer
Shervin Nekuee
Henk Oosteling
Merijn Oudenampsen
Boris Slijper
Garjan Sterk
Petra Stienen
Markha Valenta
Wanda Zoet

Adviesraad
Habtom Yohannes
Menno Hurenkamp
Liesbeth Levy
Mariwan Kanie
Jude Kehla Wirnkar
Nat Muller
Shervin Nekuee
Garjan Sterk
Marja Vuijsje

Raad van de Hoeders / Council of Guardians
Prof. Nasr Abu-Zayd – (2004-2009)
Prof. Asef Bayat
Prof. Jan Willem Duyvendak (NL)
Prof. Halleh Ghorashi (NL)
Drs. Sjoerd de Jong (NL)
Prof. Farhad Khosrokhavar (Fr)
Prof. Jytte Klausen (USA)
Dr. Michiel Leezenberg(NL)
Dr. Henk Oosterling (NL)
Drs. Anil Ramdas (NL) – (2004-2012)
Prof. Ziauddin Sardar (EN)
Prof. Peter van der Veer (NL)

Eutopia bestuur
Sharog Heshmat Manesh
Garjan Sterk
Edgar Witteveen