Als adviseur kan Eutopia uw organisatie helpen te reageren op de huidige veranderingen in de vaak complexe multiculturele samenleving:

  • Wilt u zich richten op het vergroten van de diversiteit binnen het personeel van uw organisatie, maar weet u niet hoe u dit het beste kunt doen?
  • Is het belangrijk de participatie van culturele minderheden als klanten of publiek te verhogen, maar blijft de doelgroep ondanks uw inspanningen homogeen?
  • Ervaart u obstakels bij het komen tot gedeelde en werkbare convenanten en netwerken om integratie in een stad(sdeel) te bevorderen?

Eutopia is een kleine, flexibele netwerkorganisatie en maatwerk is daarom goed te realiseren. Uiteraard behoort een langduriger samenwerkingstraject tot de mogelijkheden. Zo kunnen wij in samenwerking met uw organisatie zorgen voor:

  • een onderzoeksrapport, met probleemdefinitie en -omschrijving;
  • nieuwe vormen van gesprek, met een gespreksmoderator;
  • een adviesrapport, met contextrelevante en toepasbare adviezen of de inhoudelijke organisatie van een brainstormsessies, debat of conferentie, met geschikte (inter)nationale sprekers.

Heeft u behoefte aan vernieuwende kennis over multicultureel burgerschap? Neem contact op via telefoonnummer : 020-7671204 / 020-7671203
of
e-mailadres  [email protected].

“Eutopia heeft in de afgelopen jaren van verhit debat over de multiculturele samenleving als enige het hoofd koel en het hart warm gehouden. Het is de combinatie van geïnspireerd en pragmatisch werken die de Eutopia-aanpak zo uniek maakt in een land waarin iedereen achter elkaar aan holt.”

Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie Universiteit van Amsterdam