Eutopia Institute of Ideas

On Middle East, Diversity and Democracy

Developing and challenging new ideas on democracy, middle east, religion and transnational citizenship related to art and politics by multi-media works, (e-)print publishing and related e-magazines and by organizing public and professional meetings.

Eutopia concentrates on a variety of political and cultural issues, including the dialog between the Middle East and the West and developments linked to multiculturalism and the Muslim community in the Europe. Its global perspective is crucial.

For its activities Eutopia draws on an extensive network of freelancers, both at home and abroad, including philosophers, scientists, writers, journalists, artists etc. Eutopia’s good reputation is in fact partly based on its extensive network of contributors.

Eutopia is geared in particular – but not exclusively – towards dialog between North and South, as well as between Europe and the Islamic world. In addition, Eutopia aims to foster a concern for identity and intellectual development among young (migrant) individuals and to raise the quality of their input in European debates on social, cultural and political issues.

Eutopia concentrates on three core activities:

  • Eutopia E- Magazine: an international window on politics, culture and art.
  • Eutopia Live: lectures and workshops by and with artists and intellectuals; events and discussions about popular culture, film, literature and music.
  • Eutopia Academy: international exchange, conferences, networking and consultancy for cultural institutions.

Eutopia’s history and objectives
Eutopia, based in Amsterdam.  Both Eutopia Magazine, of which so far thirty issues have appeared, and the Eutopia Live lectures and seminars have meanwhile found a niche of their own in Dutch cultural life. These activities are realized in collaboration with a great variety of local and nationwide institutions, including De Balie, De Unie, University of Amsterdam, Erasmus University Rotterdam, ISIM, Forum, Hivos, and the city of Amsterdam and the city of Rotterdam.

In general, Eutopia pursues closer collaboration with universities, governmental agencies and cultural institutions and foundations. Moreover, in the past few years, Eutopia has set up an extensive international network of scholars, authors, thinkers and artists in diaspora, many of whom are refugees. They provide major contributions to global intercultural dialogs and the formulation of new views about the dynamic of culture, identity and politics.

Eutopia aspires to develop into a more comprehensive interdisciplinary platform or institute that both nationally and internationally stimulates intercultural dialog in the areas of politics, science, culture and art. As such it fully follows in the prominent Dutch cultural tradition of politics and religious tolerance, which has spawned great thinkers such as Spinoza and Erasmus.

Eutopia is committed to promoting the debate on multicultural affairs in the Netherlands from a European and international perspective. What is the position of the Netherlands with respect to other European and immigration countries? Which social or cultural developments elsewhere have particular relevance for the Netherlands as an evolving multicultural society?

 

Dutch

Eutopia is begonnen als een geëngageerde groep nieuwe Nederlanders, die zich wilden bemoeien met het publieke domein; met democratie, met samenlevingsprocessen. We waren op zoek naar ideeën en we ontwikkelden zelf nieuwe visies. Dat we migranten zijn, maakte onze blik anders. Wat wij wilden was dynamiek, rebellie en brutaliteit.

We hadden er behoefte aan elkaar te inspireren, de samenleving te (her)interpreteren en maatschappelijke ontwikkelingen te duiden. Onze intellectuele verbondenheid in een professionele organisatie leidt inmiddels elk jaar tot een reeks activiteiten voor een breed publiek.

We genereren kennis en houden die niet achter gesloten deuren. We maken analyses en doorgronden de geschiedenis. We vragen jongeren vorm te geven aan concepten,  we vragen journalisten wat zij denken dat er speelt en migranten wat hen bezig houdt. We brengen denkers uit binnen- en buitenland bij elkaar. Intellectuele bagage is nodig om veranderingen te begrijpen. Daarom delen wij onze kennis met zo veel mogelijk mensen.

Afgelopen jaar hebben we de kracht van social media goed benut. We hebben een nieuw publiek aan ons weten te binden en ook jonge mensen weten ons nu te vinden. Verbondenheid is voor een organisatie als de onze heel belangrijk in deze moeilijke tijden. We zitten in de hoek waar de klappen vallen: die van diversiteit en intellectuele meningsvorming. Fondsen zijn terughoudend, mensen durven nauwelijks te bewegen en beschermen zichzelf.

Juist deze ontwikkelingen maken scherp duidelijk dat het belangrijk is wat wij doen. Wij jagen discussie aan en zorgen dat anderen ermee verder gaan. En dat doen wij samen met andere organisaties, om elkaar zowel inhoudelijk als zakelijk te versterken. Voor komend jaar is het onze uitdaging om door te gaan op de ingeslagen weg en het netwerk te vergroten en te verbreden. En bovenal: onze relaties met collega’s en publiek goed te onderhouden en hen te blijven inspireren door de kwaliteit hoog te houden.

Denkers uit binnen- en buitenland, maar vooral denkers uit onbekend terrein. Laten we nu temidden van dit goede nieuws één misverstand wegnemen. Dit alles gaat niet zonder slag of stoot. Eutopia mag in het hart van de discussie staan, zakelijk opereert het helaas in de marge. Het is in deze tijden toch al een ingewikkelde zaak om het denkende hoofd boven water te houden en ons blad kost eigenlijk meer dan het tarief dat we vragen. Elk nummer is, behalve een intellectueel avontuur voor u én ons, ook een klein financieel gevecht. Kunnen we de drukker betalen, hebben we vergoedingen voor de vertalingen? Dat het keer op keer lukt de nummers en lezingen te realiseren doet onszelf soms bijna denken aan oosterse magie – voor de verandering géén schandelijk oriëntalisme. We hebben daarom uw betrokkenheid hard nodig.

Farhad Golyardi

 

Farhad Golyardi

Editor and publisher of  Eutopia
Sociologist and political writer

 

DOELSTELLING, VISIE EN MISSIE

Doelstelling:

Het ontwikkelen van uitdagende nieuwe ideeën met betrekking tot democratie, het midden oosten, religie en transnationaal burgerschap in relatie tot kunst en politiek door middel van gebruik van multi-media, (e) primt publishing en gerelateerde e-magazines en middels het organiseren van publiek en professionele bijeenkomsten en evenementen;

Het aanbieden van informatie met betrekking tot producties van stichting Eutopia op de websites: eutopiainstitute.org

Het onder de aandacht brengen van de variëteit aan politieke en culturele aangelegenheden, waaronder de dialoog tussen het Midden Oosten en het Westen, waaronder de ontwikkeling in relatie tot het multiculturele aspect en de Moslim diaspora gemeenschap in Europa, waarbij een global-perspectief cruciaal is;

Het onderhouden van een uitgebreid netwerk van freelancers, zowel in Europa als daarbuiten, waaronder filosofen, wetenschapers, schrijvers, journalisten, kunstenaars in de breedste zin, waarvan de reputatie van de stichting voor een belangrijke deel zal afhangen.

Visie:

Een internationaal venster op politiek, cultuur en kunst.

Lezingen en workshops door en met kunstenaars en intellectuelen; evenementen en discussies over populaire cultuur, film, literatuur en muziek.

Internationale uitwisseling, conferenties, networking en consultancy voor culturele instellingen.

Missie:

We genereren kennis en houden die niet achter gesloten deuren. We maken analyses en doorgronden de geschiedenis. We vragen jongeren vorm te geven aan concepten,  we vragen journalisten wat zij denken dat er speelt en migranten wat hen bezig houdt. We brengen denkers uit binnen- en buitenland bij elkaar. Intellectuele bagage is nodig om veranderingen te begrijpen. Daarom delen wij onze kennis met zo veel mogelijk mensen.

Beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de bestuur en CAO kunst sector.

Het bestuur Eutopia  ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

 

Eutopia institute

Staf 

Farhad Golyardi
Michiel Baas (stafmedewerker beleid)
Carla Tjon (stafmedewerker financiën)

Contribuanten last print

Eutopia 30
Michiel Baas, Asef Bayat, Laurens Buijs, Hamid Dabashi, Willem Duyvendak, Nadia Fadil, Francio Guadeloupe, Menno Hurenkamp, Erwin Jans, Sjoerd de Jong, Mariwan Kanie, Michiel Leezenberg, Jurgen Maas, Sharog Heshmat Manesh, Merijn Oudenampsen, Zihni Ozdil, Garjan Sterk, Bart Top, Marja Vuijsje en Shahenshah Yaqut.

Hoofdredactie Magazine
Farhad Golyardi

Eindredactie
Maarten Van der Werf

Redactieadres
Eutopia
postbus 3856
1001 AR Amsterdam
The Netherlands
[email protected]

Administratie
postbus 3856,
1001 AR Amsterdam
The Netherlands

Adviesraad
Habtom Yohannes
Mariwan Kanie
Jude Kehla Wirnkar
Garjan Sterk
Marja Vuijsje

Raad van de Hoeders / Council of Guardians
Prof. Nasr Abu-Zayd – (2004-2009)
Prof. Asef Bayat
Prof. Jan Willem Duyvendak (NL)
Prof. Halleh Ghorashi (NL)
Drs. Sjoerd de Jong (NL)
Prof. Farhad Khosrokhavar (Fr)
Prof. Jytte Klausen (USA)
Dr. Michiel Leezenberg(NL)
Dr. Henk Oosterling (NL)
Drs. Anil Ramdas (NL) – (2004-2012)
Prof. Ziauddin Sardar (EN)
Prof. Peter van der Veer (NL)

 

Code Cultural Governance

Het bestuur past de Code Culturen Governance toe. Ze vormt voor het bestuur een leidend instrument bij het toezicht houden. De directie is verantwoordelijk voor de organisatie. In de statuten staat beschreven welke besluiten vooraf goedkeuring behoeven van de bestuur , waarmee de grenzen van de statutaire bevoegdheid van de directie duidelijk zijn aangegeven.

 

Eutopia bestuur
Voorzitter, Sharog Heshmat Manesh
Secretaris, Garjan Sterk

Penningmeester, Edgar Witteveen

STICHTING EUTOPIA

chamber of commerce (KvK): 34187811

RSIN/fiscaal nummer 8137 95 631