DiversityWest

Hoe een allochtoon zich beroemd maakt

By Saturday 20 May 2006 No Comments

Jouw geblaat overstemt alle kritiek. Het recept om het als allochtoon ver te brengen in Nederland is je groep publiekelijk te kijk zetten en ervoor zorgen dat een malloot je bedreigt. Dan is je kostje gekocht en staan de kranten en tv-camera’s om je te dringen.

Hoe een allochtoon zich beroemd maakt

Jouw geblaat overstemt alle kritiek. Het recept om het als allochtoon ver te brengen in Nederland is je groep publiekelijk te kijk zetten en ervoor zorgen dat een malloot je bedreigt. Dan is je kostje gekocht en staan de kranten en tv-camera’s om je te dringen.

De meeste allochtonen in dit land zitten op een goudmijn en hebben daar geen flauw benul van. Ook met een minimale kennis van het Nederlands kan iedere allochtoon beroemd worden; het geld ligt voor het oprapen. Het enige wat je daarvoor moet doen, is profiteren van de huidige fascinatie voor zogenaamde klokkenluiders, radicaal breken met je eigen allochtone groep en de gangbare meningen over allochtonen en hun religie en cultuur in dit land nablaten.

Dit ligt allemaal binnen handbereik. Dat de meeste allochtonen dit toch niet doen duidt ofwel op druk vanuit de eigen groep ofwel op morele principes die de meeste mensen niet achter allochtonen gezocht hadden. Dat een paar allochtonen deze stappen wel zetten bewijst niet zozeer dat ze slim zijn, als wel dat ze bereid zijn ver te gaan. Je moet beginnen radicaal te breken met je eigen groep en de negatieve meningen over allochtonen die gemeengoed zijn overnemen.

Stel dat je uit Afrika komt. Dan kun je beginnen met een artikel waarin staat dat je nooit een bonafide Afrikaanse asielzoeker bent tegengekomen: het zijn allemaal leugenaars die profiteren van de sociale voorzieningen en het ziekenfonds. Ze zijn allemaal aartslui en werkschuw en binnen een paar jaar hebben ze acht kinderen. Ze spreken bijna geen van allen de taal en hun kinderen halen het niveau van onze scholen naar beneden.
Daar moet nog een stukje achteraan om duidelijk te maken hoe verbaasd je was toen je hier kwam over Nederlands bekommernis over honger en armoede in de wereld. In werkelijkheid is er voedsel in overvloed. Als kinderen van de honger sterven komt dat door de samenzwering tussen corrupte Afrikaanse leiders en linkse politici in dit land. De Nederlandse belastingbetaler wordt zo dus ook nog een loer gedraaid.
Ben je Turk, dan kun je bijvoorbeeld een artikel schrijven waarin je zegt dat 70 procent van de Turkse gezinnen in dit land betrokken is bij de drugshandel. Wijs er ook op dat al die Turken, die hun hand ophouden bij de sociale dienst, in werkelijkheid tien keer zoveel verdienen in de drugshandel en met dat geld hotels bouwen in Antalya.
Ben je Marokkaan, dan kun je erop wijzen dat de misdaadcijfers onder Marokkaanse jongeren zo hoog zijn omdat de misdaad hen gewoon in het bloed zit en dat komt door die gesloten Berber-gemeenschap en hun achterlijke islamitische cultuur.

Nadat je met je groep hebt gebroken, moet je aantonen dat die groep zich al die negatieve culturele trekken eigen heeft gemaakt. Noem het allemaal op, al die tekenen die erop duiden dat de groep niet integreert, tot in het kleinste detail, en lepel de genoemde oorzaken op. Afrikanen blijven achter omdat ze lui zijn, Turken blijven zich afscheiden omdat de drugshandel zo lucratief is, het probleem van de Marokkanen is complex want een interactie van uitkeringen, misdaad en islam. Om het publiek voor je te winnen, moet je de integratieproblemen vooral toeschrijven aan de allochtonen zelf.

Als je vrouw bent of homo, die door de allochtone groep wordt uitgespuugd, dan zit je goed. Zeg bijvoorbeeld dat de positie van vrouwen in jouw gemeenschap niet veel beter is dan die van de slaven in de zeventiende eeuw. Vertel een persoonlijk verhaal over verkrachting, besnijdenis of een gedwongen huwelijk waaruit je gevlucht bent en waarom je vader nu op bloedwraak uit is. Vergeet ook niet te vermelden dat de manier waarop allochtonen met Nederlandse vrouwen omgaan net zo erg is; vaders van middelbare leeftijd met jonge dochters lusten hier wel pap van. Je moet zeker ook wijzen op de homoseksuele leraar die door zijn allochtone leerlingen in elkaar is geslagen en nu in de WAO zit.

De volgende stap is dan om de linkervleugel van de politiek en de linkse media de oren te wassen. Zij zijn al die tijd blind geweest voor de tekortkomingen van de allochtonen. Hier is het handig om te vermelden dat iedereen die probeerde om de waarheid te vertellen door de linkse kerk en de linkse media voor racist werd uitgemaakt.
Als je dit allemaal voor elkaar hebt, dan kun je nog een stapje verder gaan en proberen de geschiedenis te herschrijven. Het zal je wel opgevallen zijn dat er eens in de zoveel tijd weer een discussie oplaait over de slavernij of het Nederlandse kolonialisme of de Tweede Wereldoorlog. Telkens wanneer een allochtoon begint te zeiken over het kolonialisme, moet je daarop inspelen en hem afschilderen als iemand die de brave Nederlanders alweer wil opzadelen met een schuldgevoel. Laat zien dat hij profiteert van de sociale voorzieningen in Nederland, maar nog steeds de onafhankelijkheidsoorlogen wil voeren die al meer dan veertig jaar geleden zijn uitgevochten. Hij moet zich eens bezighouden met zijn eigen integratie.
Vergeet niet dat een goed verhaal niet gediend is met feiten. Het is niet de bedoeling dat je nauwkeurig bent, je uitspraken nuanceert of een bredere context schetst. Vertel over je eigen ervaringen en persoonlijke observaties. De belangrijkste vooroordelen en de meeste borrelpraat is echt wel ergens op gebaseerd.
Omdat er van jouw soort te veel rondlopen is het zaak om jezelf te onderscheiden van de rest. Maak duidelijk dat wat jij zegt van gezond verstand getuigt, dat de meeste mensen die jij kent er zo over denken, dat jouw kennis uit eerste hand is omdat je zelf uit die groep komt.

Vergeet niet om een simplistisch verhaal over de verlichting, de democratische Grondwet en het secularisme klaar te hebben liggen. Je moet laten zien dat de allochtonen totaal vreemd staan tegenover dit soort begrippen en dat hun cultuur in strijd is met deze ‘westerse’ waarden. Geef de Nederlanders zoveel mogelijk het gevoel dat ze allemaal het kleinkind zijn van Rousseau, Voltaire en Kant en vergeet niet nog eens te benadrukken dat hun cultuur superieur is aan alle andere culturen in de wereld. Je zet jezelf zo neer als een echte universalist. Je legt de verklaring van de rechten van de mens naast de Koran, terwijl je de Bijbel of andere heilige boeken niet noemt, en laat zien hoe ‘achterlijk’ de Koran is. Je kan een paar regels uit de Koran citeren om de achterstandspositie van vrouwen in Amsterdam, het terrorisme in New York, de zogeheten ‘afwezigheid van de verlichting’ in de moslimwereld, de politieke conflicten van onze tijd en natuurlijk het falen van de integratie van allochtonen overal te verklaren. Ook de ideeën over de botsing tussen culturen en beschavingen scoren goed sinds 11 september en betitel degene die het daarmee niet eens is als politiek correcte klootzak.

Wanneer een krantenredactie lucht krijgt van je ideeën wordt je uitgenodigd om van deze cocktail van begrippen lange stukken schrijven in hun weekendbijlage en sta je binnen de kortste tijd bekend als filosoof, dichter of een groot schrijver.

Ten slotte is het misschien een goed plan om binnen jouw groep wat verzet tegen jezelf los te maken. En als geen enkele idioot binnen jouw groep op het idee komt om je te bedreigen, verzin dan een list.
Succes gegarandeerd. Je leeft tenslotte in een democratie en hebt het recht op vrije meningsuiting. Je zult er versteld van staan hoeveel mensen het voor je op nemen.
De rest volgt vanzelf. Kranten komen je je eigen column aanbieden, politieke partijen vechten om je en mensen zijn zelfs bereid om je geld te geven om op vakantie te gaan.
Voel je ondertussen niet schuldig over het verzet dat je oproept. De verhoudingen tussen moslims en andere Nederlanders waren toch al niet best na 11 september. Dat het werk en de inzet van mensen die zich op een andere manier willen bezighouden met de emancipatie van allochtone vrouwen teniet wordt gedaan doordat jij ongenuanceerd om je heen slaat: So what? Dat jouw geblaat andere, kritische en oppositionele stemmen in de allochtone gemeenschappen overstemt: Who cares?

Jude Kehla Wirnkar, Garjan Sterk en Fahrad Golyardi zijn socioloog. Mariwan Kanie is politicoloog.

Leave a Reply

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.