Books

De Perzische paradox

By Monday 11 August 2008 No Comments

Verhalen uit de Islamitische Republiek Iran. Iran is een land van tegenstrijdige beelden. De ene dag schokt een krantenfoto van een openbare terechtstelling van homoseksuele tieners; de andere dag verhaalt de krant over de Iraanse soepelheid en de praktische houding ten opzichte van transseksuelen.

Shervin Nekuee, een Nederlandse publicist van Iraan-se afkomst, ging in 2004-2005 terug naar zijn geboorteland en voerde er openhartige en intense gesprekken met onder anderen revolutionaire islamisten van het eerste uur en Iraanse cultuurkenners. Omdat ze stuk voor stuk bang waren voor represailles van het Iraanse regime en de lange armen van de fundamentalisten, namen ze zelfs geen genoegen met de belofte van de auteur hun namen te fingeren. ‘Maak mij onzichtbaar’ was steevast de eis van de geïnterviewden. Nekuee maakte van de nood een deugd en smolt hun ware levensverhalen om tot fictieve personages.

Zijn noodzakelijke balanceren op de grens van fictie en non-fictie doet niets af aan de kracht van zijn ‘verhalen’. Nekuee schetst in De Perzische paradox een waarheidsgetrouw beeld van het huidige politiek-maatschappelijke klimaat in Iran. Ruim een kwarteeuw is de conservatieve islam er aan de macht maar de jeugd is in de ban van merkkleding, weblogs en satelliet-tv, dol op Jennifer Lopez en verslaafd aan chatten. Iran is het land van de verplichte sluier (de hijab) en de haatdragende taal van ayatollah Khomeiny tegenover het Westen, maar ook het land waar meer dan elders in het Midden-Oosten vrouwen deelnemen aan het publieke leven.

De auteur ging op zoek naar de sleutel om de paradoxen van het moderne Iran te ontraadselen en voert ons mee terug naar hun oorsprong in pre-islamitische oud-Perzische gedachten en gewoontes.

De Perzische paradox
Verhalen uit de Islamitische Republiek Irana
Prijs Euro 18.95