Middle EastWest

Europa moet Israël zijn engagementen doen naleven

By Thursday 22 January 2009 No Comments

Een breed platform van academici heeft een oproep voor de Belgische en Europese overheden: schort de versterking van de associatieakkoorden met Israël op.

Op 8 december 2008 beslisten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken de relaties met Israël versneld op te waarderen. Naast het feit dat deze beslissing bijzonder problematisch is, gelet op de herhaaldelijke Israëlische inbreuken op het internationaal recht, is de timing ook zeer inopportuun gezien het bloedig offensief dat het Israëlische leger op 27 december in Gaza heeft ingezet.

We veroordelen met klem de raketbeschietingen van Hamas op Israëlische burger doelwitten. Deze beschietingen kunnen echter op geen enkele wijze de omvang van burgerslachtoffers langs Palestijnse zijde goedpraten.

Bovendien mogen ze op geen enkele manier de zware verantwoordelijkheid die Israël draagt in het ontketenen van de huidige crisis overschaduwen. Tijdens het zes maanden durende bestand dat in juni 2008 inging, behield Israël zijn blokkade op Gaza met rampzalige gevolgen voor diens economie. Israël bleef ook extralegale executies uitvoeren (een vijftigtal in totaal) in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Bovendien blijft de Westelijke Jordaanoever gefragmenteerd door de talrijke checkpoints van het bezettingsleger en blijven kolonisten hun nederzettingen uitbreiden.

De goedkeuring van een herwaardering van de Euro-Israëlische associatieakkoorden van 8 december lijkt bovendien voorbij te gaan aan het feit dat Israël de voorwaarden van een vorig akkoord negeerde, waarin de nadruk werd gelegd op ‘het respect van de mensenrechten en de democratische principes die de binnenlandse en internationale politiek van de betrokken staten sturen en een essentieel onderdeel van dit akkoord vormen’.

Bovendien werd intussen geen enkele vooruitgang geboekt rond Israëls herhaaldelijke schendingen van internationale juridische bepalingen. Of het nu gaat om de bezetting van de Palestijnse gebieden van 1967, de annexatie van Oost-Jeruzalem (die door meerdere resoluties van de VN-veiligheidsraad werd veroordeeld), de uitbreiding van de kolonies in de Westelijke Jordaanoever (en schending van de vierde Conventie van Genève van 1949), de bouw van de scheidingsmuur die voor een groot deel in de Westelijke Jordaanoever loopt (en die dus moeilijk als oplossing voor de veiligheidskwesties kan worden gezien), de voortzetting van illegale executies, of vele andere schendingen van bepalingen van het internationaal recht, van de mensenrechten of het humanitair recht.

Daarom roepen we de Belgische en Europese overheden op om:

1. Afstand te nemen van hun zogenaamde ‘equidistante’ houding, eraan herinnerend dat het conflict geen twee gelijkwaardige partijen omvat, maar een bezetter en een bezette, en dit onafhankelijk van de acties van bepaalde Palestijnse gewapende groepen.

2. Een inventaris op te maken van alle schendingen die Israël maakt op het internationaal recht en op basis hiervan elke versterking van de associatieakkoorden met deze staat op te schorten tot die haar engagementen en plichten nakomt.

Verschenen in De Standaard, 10/01/09

Volledige lijst

Ivo Aertsen (Professeur, KUL), Mateo Alaluf (Professeur, ULB), Karel Arnaut (Chercheur, U Gent), Eric Balliu (Professeur, Hogeschool Gent), Vicky Bastiaenssen (Chercheuse, VUB), Frédéric Bauden (Professeur, ULG), Jaak Billiet (Professor émérite, KUL), Koenraad Bogaert (Doctorant, U Gent), Anne-Emmanuelle Bourgaux (ULB), Hassan Bousetta (Chercheur, ULG), Sarah Bracke (Professeure, KUL), Emmanuelle Bribosia (Chargée de cours, UCL), Yves Cartuyvels (Professeur, FUSL), Marlies Casier (Doctorant, U Gent), Mériam Cheikh (Doctorante, ULB), Souhail Chichah (ULB), Noel Clycq (U Antwerpen), Eric Corijn (VUB), Bert Cornillie (Professeur, KUL), Olivier Corten (Professeur, ULB), Frans Daems (Professeur émérite, U Antwerpen), Eric David (Professeur, ULB), Marc David (U Antwerpen), Filip De Boeck (KUL), Patrick Deboosere (Chercheur, VUB), Pascal Debruyne (Chercheur, U Gent)Lieven De Cauter (Professeur, KUL), Sarah De Mul (Chercheuse, KUL), Helder De Schutter (Chercheur, KUL), Olivier De Schutter (Professeur, UCL), Ignaas Devisch (Professeur, U Gent), Karel Dobbelaere (KULeuven), Ruddy Doom (Professeur, U-Gent), François Dubuisson (Professeur assistant, ULB), Jan Dumolyn (Professeur, U Gent), Baudouin Dupret (Directeur de recherches, CNRS-UCL), Abderrahman El youssoufi (Doctorant, ULB),
Sylvie Gadeyne (Chercheuse, VUB), Victor Ginsburgh (ULB), Luc Goossens (Professeur, U Antwerpen), José Gotovitch (Professeur, ULB), Mejed Hamzaoui (Professeur, ULB), Stefan Hertmans (Chercheur associé, U Gent), Maryam H’madoun (Doctorante, U Antwerpen), Lesley Hustinx (Chercheuse, KUL), Patrick Italiano (Chercheur, ULG), Dirk Jacobs (Chargé de cours, ULB), David Jamar (Chercheur, ULB), Maaike Jappens (Chercheur, VUB), Eva Jaspaert (KUL), Dan Kaminski (Professeur, UCL), Bichara Khader (Professeur, UCL), Théodore Koutroubas (Chargé de cours, UCL), Rudi Laermans (Professeur, KUL), Lies Lammens (VUB), Dirk Lauwaert (Rits, Hogeschool Erasmus), Vincent Legrand (Collaborateur scientifique, UCL-ULB), Dider Leroy (Chercheur, ERM-ULB), Professeur à l’UCL Jes Leysen (U Antwerpen), Fred Louckx (Professeur, VUB), Ural Manco (Chargé de cours, FUSL), Brigitte Maréchal (Professeur, UCL), Leila Maron (Chercheuse, ULB),
Philippe Mary (ULB), Francine Mestrum (Professeur invité, U Gent), Jacques Moriau, (Assistant, ULB), Freddy Mortier (Professeur, U Gent), Assia Moukkas (Doctorante, ULB),
Carla Nagels (Professeur assistante, ULB), Stijn Oosterlynck (Chercheur, KUL), Nouria Ouali (Chercheuse, ULB), Stephan Parmentier (Professeur, KUL), Thomas Pierret (Doctorant, UCL), Katrien Pype (Chercheur, KUL), Koen Raes (Professeur, U Gent),
Stefan Rummens (Chercheur, KUL), Muriel Sacco (Doctorante, ULB), Pieter Saey (Professeur, U Gent), Hans Schippers (assistant, U Antwerpen), Olivier Servais (Professeur, UCL) , Erik Swyngedouw (Professeur, Manchester University), Mark Swyngedouw (Professeur, KUL), Klaas Tindemans (Professeur, Hogeschool Erasmus), Jan Van Bavel (Professeur, VUB), Luc Van Campenhoudt (Professeur, FUSL), Thijs Van de Graaf (Doctorant, U Gent), Christian Vandermotten (Professeur, ULB), Els Vanderwaeren, dra., Universiteit Antwerpen, Frank Vande Veire (Professeur, Hogeschool Gent), Karel Vanhaesebrouck (Université de Maastricht), Michel Vanhoorne (Professeur retraité, U Gent), Dan van Raemdonck (Professeur, ULB et VUB), Liliane Voyé (UCL), Anne-Marie Vuillemenot (Professeur, UCL)