PoliticsWest

Wat Wilders en Breivik wel gemeen hebben: moslimhaat en paranoia

By Thursday 28 July 2011 No Comments

Geert Wilders heeft verklaard dat hij niet ‘verantwoordelijk’ kan worden gehouden voor de terroristische aanslagen van Anders Breivik. Dat is niet alleen weerzinwekkende hypocriet, maar ook een poging om te verdoezelen waar het wel om gaat: de moslimhaat, de paranoia over islamisering en het militante alarmisme die Wilders en Breivik delen. Maar ook de mainstream media en de Haagse politici hebben heel wat uit te leggen.

Wilders is inderdaad niet verantwoordelijk voor Breiviks massamoord, maar wel schaamteloos hypocriet. Als de Breivik een islamitische achtergrond had gehad, zou Wilders niet over een ‘verknipte idioot’ gesproken hebben, maar over een representant van de ware islam. Hij had een direct verband gelegd tussen de ‘fascistische Koran’ en de aanslagen, maar beweert nu dat zijn ‘anti-islamiseringsidealen’ misbruikt worden. Overigens hanteren ook de mainstream media en politici Wilders’ dubbele maatstavend. Zo wordt er nu terecht niet gesproken over een ‘christenterrorist’ terwijl de term ‘moslimterrorist’ gemeengoed is geworden. Hysterische eisen dat priesters, PVV-stemmers of blonde mannen met blauwe ogen de aanslagen van Breivik publiekelijk moeten veroordelen blijven ook achterwege.

Politiek van de haat

Hoe afschuwelijk de aanslagen ook waren, voor Breivik waren ze ‘slechts’ een middel om de aandacht te vestigen op de boodschap waarmee hij wil bijdragen aan het versterken van een nieuw extreem-rechts. Een die niet stoelt op ‘etnocentrisme’ maar op de ‘Vienna School of Thought’ die uitgaat van ‘oppositie tegen multiculturalisme en islamisering’ want ‘dit heeft zich bewezen als heel succesvolle methode’ voor de opbouw van ‘moderne cultureel conservatieve partijen’ zoals die van Wilders.

Wilders heeft de manier waarop Breivik zijn boodschap van haat tegen moslims wilde propageren veroordeeld, maar niet de boodschap zelf, die hij met groot enthousiasme predikt. Ook Wilders zegt dat Europa in een ‘existentiële strijd’ verkeert met ‘moslim-kolonisten. Want ze zijn niet gekomen om te integreren, maar om de boel hier over te nemen, om ons te onderwerpen.’ (Algemene Beschouwingen,PVV-website, 17 september 2008). Dat gevaar zou acuut zijn in wat Breivik  ‘demografische oorlogsvoering’ noemt. In Wilders woorden: ‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant’ (Volkskrant, 7 oktober 2006).

Agressief

Wilders beweert dat hij het ‘islamitische gevaar’ via verkiezingen wil stoppen, maar in de politiek gaat het niet alleen om het ‘hoe’ maar ook om het ‘wat’. Zo wil Wilders moslims als groep rechten en vrijheden ontzeggen, niet om wat ze doen maar om wat ze geloven. Bovendien schurkt de PVV soms aan tegen geweld en dwang met agressieve stellingnames. Zo zegt Wilders: ‘Je kan intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden, het is niet anders, vrienden. Dat is misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten’ (NRC, 24 mei 2008). Of neem zijn uitspraak ‘Ik wil moskeeën afbreken (…) Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die moskeeën dicht te metselen’ (De Limburger, 4 september 2004). Of wat te denken van zijn pleidooi voor het deporteren van ‘miljoenen, tientallen miljoenen’ moslims uit Europa en het invoeren van een ‘kopvoddentaks.’

Onthutsender is zijn uitspraak ‘mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan’ (HP/De Tijd, 6 februari 2004). Of neem het voorstel om ‘met scherp te schieten’ op jonge relschoppers en het leger in te zetten tegen ‘Marokkaanse straatterroristen.’ Niet alleen moslims maar ook links is vaak het mikpunt van de agressieve taal van de PVV. Wilders heeft het over de Partij van de Arabieren die Nederland onderwerpt aan de islam en PVV-ideoloog Martin Bosma noemde in 2010 zijn partij ‘een kleine knokploeg die iedere dag de Kamer binnenloopt.’ Dat we zijn woorden serieus moeten nemen bleek wel met de bekendwording dat veel PVV-kamerleden uitblinken in het uitdelen van vuistslagen en kopstoten, het pissen in brievenbussen en het intimideren van hun buurtbewoners.

Paranoïde ideeën

In zijn manifest zegt Breivik dat Nederland in snel tempo verandert in een ‘totalitair land’ dat ‘gekoloniseerd’ is door moslims, dankzij de lafheid van de linkse elite en de media. Wie het Nederland anno 2011 niet in dit apocalyptisch beeld herkent, vraagt zich af hoe Breivik toch aan dit beeld komt. Het antwoord is simpel, hij heeft goed geluisterd naar wat Wilders beweert. Zo schrijft hij: ‘politician Geert Wilders said during a speech in Parliament that Moroccans are colonising the Netherlands. “We lose our nation to Moroccan scum who go through life while abusing, spitting and molesting innocent people,” Wilders stated. (…) According to him there are “two nations.” The cabinet’s nation is that of “climate hysterics and uncontrollable Islamisation.” The other nation, “my nation,” Geert Wilders said, “is that of the people who have to foot the bill and are being robbed and threatened by Islamic street terrorists.’

Wilders’ bewering dat Nederland is geïslamiseerd, is even feitelijk als de bewering dat de aarde door marsmannetjes wordt gekoloniseerd. Dat geldt ook voor het complotdenken over moslims en links die erop uit zouden zijn om het Westen te vernietigen. Een significant deel van Haagse politici en columnisten heeft in de afgelopen jaren flink bijgedragen aan heet verspreiden van deze paranoïde ideeën.

Militant alarmisme

Net als Breivik slaat Wilders alarm dat het Westen acuut bedreigd wordt door de islam en daarom een overlevingsoorlog moet leveren. Zo zei hij: ‘De islam zal bij een continuering van het huidige wanbeleid het Westen overwinnen en overheersen. Maar dat gebeurt niet zolang ik hier ook maar iets voor het zeggen heb!’In de toespraak die hij in 2009 in Londen zou houden, schreef hij: ‘Ik ben hier gekomen om te waarschuwen (…). De islam doet zich voor als een religie maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld.’ En ‘We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet, en niemand doet er iets aan.’

‘De politieke elite in Europa gedraagt zich als Chamberlain, en behaagt de mensen die in werkelijkheid niet behaagd willen worden, die niet willen assimileren, die alles willen doodmaken waar we voor staan,’ zegt Wilders en hij heeft de heilige missie om iedereen wakker te schudden.

De losse elementen uit Wilders’ denkbeelden – angst, haat, discriminatie, agressie, paranoia – zijn al erg genoeg, maar hun combinatie in een ideologie die de kern van een nieuwe vorm van extreem-rechts in Europa vormt is bijzonder explosief. Alleen Breivik is verantwoordelijk voor het bloedbad dat hij aanrichtte, maar niemand kan ontkennen dat zijn boodschap van haat tegen moslims het wezenskenmerk is van de PVV en andere extreem-rechtse partijen.

In Nederland is er in de afgelopen jaren een sterke toename van gewelddadige aanvallen op moskeeën en islamitische scholen en worden steeds meer allochtonen gediscrimineerd bij sollicitaties voor banen en stageplaatsen, terwijl een veel grotere groep dagelijks geconfronteerd wordt met het verbale geweld dat hen stigmatiseert en ontmenselijkt. Het is erg spijtig dat er een tragedie zoals in Noorwegen nodig was, voordat er meer aandacht kwam voor de tsunamie van moslimhaat die Europa in de afgelopen jaren Europa heeft overspoeld.

joop.nl
Peyman Jafari

Peyman Jafari

Hij is geboren in Iran en woont sinds twintig jaar in Nederland. Hij is als politicoloog verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en promoveert op de relatie tussen de politieke veranderingen en de sociaal-economische structuren in Iran.

Leave a Reply

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.