Books

Andere berichten uit Teheran

By Tuesday 1 May 2007 No Comments

Met bijdragen van:
Farhad Golyardi, Abdolkarim Soroush, Janet Afary, Hooshang Amirahmadi
Cruciale teksten van drie vooraanstaande Iraanse denkers die de afgelopen jaren hebben gezocht naar een andere koers voor Iran.
Andere berichten uit Teheran bevat een aantal cruciale teksten van drie vooraanstaande Iraanse denkers die de afgelopen jaren hebben gezocht naar een andere koers voor Iran; weg van het westerse neoliberalisme enerzijds en van het fundamentalisme anderzijds.

Amirahmadi schrijft vanuit historisch-economisch perspectief over de zich weer ontwikkelende civil society in het land; Afary belicht de geschiedenis van de Iraanse vrouwenbeweging de afgelopen eeuw en Soroush buigt zich over de rol van religie en het ontstaan van een Iraanse identiteit. Golyardi schetst in zijn inleiding de politieke context van deze teksten aan de hand van een beschrijving van de aanloop tot de Islamitische Revolutie van 1979 en de voorzichtige hervormingen die de afgelopen vijftien jaar werden doorgevoerd.

Samenstelling: Farhad Golyardi