Books

Interculturele Intoxicaties

By Friday 2 November 2007 No Comments

“Interculturele Intoxicaties”
Auteur: Erwin Jans

Interculturaliseren is een hedendaags begrip geworden. De etnisch-culturele diversiteit is een feit.
Volgens EPO, de uitgever van het boek “Interculturele Intoxicaties”, doet dit essay een poging tot vrijwillige intoxicatie. Met als statement “De samenleving is multicultureel of is niet”, wordt in een twaalftal hoofdstukken duidelijk gemaakt wat de terminologie inhoudt als men het heeft over globalisering, cultuurrelativisme, …. Heel wat begrippen vormen een leidraad voor beleidsverantwoordelijken in de culturele sector en leiden tot concretisering wanneer het gaat om visie- en theorievorming.
Termen als kolonialisme, evolutionisme, Europese zelftwijfel zijn titels die Jans gebruikt om een brug te slaan over de verschillende meningen omtrent de problematiek van het interculturele – of is het multiculturele – aspect in onze hedendaagse samenleving. De confrontatie met deze diversiteit is een boeiende materie waarin men toch beter geleid kan worden door iemand als Erwin Jans, die bewezen heeft hieromtrent een prominente ervaring te hebben.
Erwin Jans (1963) is dramaturg bij het Antwerpse Toneelhuis, docent aan de KULeuven, afdeling Culturele Studies en redacteur van het culturele tijdschrift Nieuwzuid. “Interculturele Intoxicaties” werd uitgegeven door Epo, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Theater Instituut, CultuurNet Vlaanderen en Kunst en democratie.
– ISBN: 9789064454080 – pb (12,5 x 20 cm) – 208p